Dergesa

Dërgesat dhe kthimet

Dërgesa juaj zakonisht dërgohen brenda 24 oreve nga data e marrjes së porosise dhe dërgohen përmes poestes respektive me përcjellje dhe lëshim pa nënshkrim.

Transporti behet mbi 1500 leke porosi. 

Per Tiranen Falas

Per rrethet 300 Leke

Tarifat e trajtimit janë fikse e transportit. Ne ju këshillojmë që të gruponi artikujt tuaj në një mënyrë. Ne nuk mund të grupojmë dy urdhra të veçantë të vendosura veçmas, dhe tarifat e transportit do të zbatohen për secilën prej tyre. Paketa juaj do të dërgohet me kujdes i veçantë . Kutitë janë me madhësi të ndryshme dhe sendet tuaja janë të mbrojtura mirë.